CarsPark – Wypożyczalnia samochodów premium w Gdyni

CarsPark – Wypożyczalnia samochodów premium w Gdyni

Polityka Prywatności

Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Carspark wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281):

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Carspark z siedzibą przy …, w Gdyni (kod pocztowy: …), tel.: … adres e-mail: …..
  2. Celem zbierania danych jest: realizacja umowy najmu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy – w celach analitycznych i statystycznych;
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu pojazdu.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Informacje zawarte na stronie internetowej wypożyczalni nie są ofertą, a zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71). Zawarcie umowy najmu pojazdu następuje poprzez wypełnienie przez Najemcę formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni (carspark.pl) lub poprzez kontakt za pomocą infolinii oraz  przesłanie przez Wynajmującego potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia  na podany w formularzu lub telefonicznie adres e-mail Najemcy i po podpisaniu umowy najmu pojazdu w formie papierowej.
  10. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Wypożyczalnia samochodów Carspark: …….   zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania w każdym czasie powyższej zgody poprzez kontakt  z Carspark. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapisie do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych ofertach handlowych, jak również w celu otrzymywania ofert marketingowych na podany przeze mnie adres e-mail od Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Wypożyczalnia samochodów Carspark: …….., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).